Organizatorzy

Patronat honorowy


Patron HonorowyAlicja Klenczon – Fundacja im. Krzysztofa Klenczona


Patron FestiwaluMinister Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska

Organizatorzy Festiwalu

Partnerzy Festiwalu 

Patroni Medialni